ਸੁਣ ਯਾਰਾ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਸੁਣ ਯਾਰਾ


ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ।।

ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਨਾਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ,
ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।।
 
Top