ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ Care ਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ Care ਨੀ ਕਰਦੀ, Kehndi ਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ__

ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ Mittran ਨੇ Online ਹੋਣਾ ਛੱਡਤਾ__
 
Top