ਗੱਲ ਕਰਕੇ Airtell ਵਾਲੀ ਨਾ

KARAN

Prime VIP
ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੌਖੌ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆਂ..
ਐਦਾਂ ਈ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਲੈਨੇ ਆਂ..
ਇਸ਼ਕ-ਵਿਸ਼ਕ ਦੀ ''ਬੱਲ'' ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਭਿਆਲੀ ਨਾ..
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ Airtell ਵਾਲੀ ਨਾ...

Bal Butale Wala
 
Top