ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀਨਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਖੇਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ Matching ਕਰਕੇ ਸੂਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ__

ਤੂੰ ਕਰੇ ਆਕੜ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ, ਦੇਖ ਲੀ ਬੀਬਾ Jatt ਦੀ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗੀ__
 
Top