ਚੁੱਭੇ ਪੈਰੀ ਕੰਢਾ ਤੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੁੱਭੇ ਪੈਰੀ ਕੰਢਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਏ.. ਓ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਜੱਬ ਪਾ ਲਿਆ__

ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਟਾਲਣਾ ਪੈਦਾ ਯਾਰਾ-ਬੇਲੀਆ ਨੂੰ ਓ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ Love ਪਾ ਲਿਆ_
 
Top