ਕਰਦੀ ਪਸੰਦ ਜੇ ਤੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਰਦੀ ਪਸੰਦ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੈ ਨੂੰ__

ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ "ਜੱਟ" ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ__
 
Top