ਨੀ ਏਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਏਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਨਾ ਤੇਰੀਅਾਂ ਸਹੇਲੀਅਾਂ ਕਰਦੀਆਂ__

ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਮੁਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂ ਜੀਜੂ- ਜੀਜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ__
 
Top