ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਲ ਤਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਦਾ ਏ__

ਭਰ ਜਾਦਾ ਹਰ ਜਖਮ ਦਾਗ ਤਾ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਦਾ ਏ__:/
 
Top