ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ "ਸ਼ੱਕੀਂ" ਏ__?

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ "ਪੱਕੀ" ਏ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top