ਦੇਖਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੇਖਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ__

ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇਰੀ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ_
 
Top