ਓਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ Pyaar ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਸੀ__

ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਸੀ__:P


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top