ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ...

ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ..


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top