ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ" ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ__

ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ__♥


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top