ਫਰਕ * ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਆ

[Gur-e]

Prime VIP
ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ,
ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ,’’ ਦੇਖ ਬਈ ਅਮਲੀਆ,ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਨੀ ਪਾਉਗੀ ’’
,,
ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ,
ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ’’ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ ਗੁੜ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ’’
,,
ਡਾਕਟਰ,’’ ਹਾਂ ਹਾਂ....ਗੁੜ ਜਿਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾ’’’
ਸ਼ਰਾਬੀ,’’ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ?
,,
ਡਾਕਟਰ,’’ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆ ਪੀਂਦੀਆ,
ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜਿਓਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਂਗਾ.?
"ਪਾਣੀ ਜਿਨਾ ਮਰਜੀ ਪੀ’’’
,,
ਸ਼ਰਾਬੀ,’’ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ
ਕੇ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਡ ਲਵਾਂ..ਫੇਰ ? ,,
ਡਾਕਟਰ ਚੁਪ....
,,
ਸ਼ਰਾਬੀ (ਸਰਾਰਤ ਨਾਲ),’’ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ,,
ਫਰਕ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਆ’’
,, ਡਾਕਟਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ,’’
ਚੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਪਰ ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਖੜਾ ‘’
ਸ਼ਰਾਬੀ,’’ ਅਛਾ...’’’
ਡਾਕਟਰ,’’ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਕ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਡੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਊ ?’’ ,,
ਸ਼ਰਾਬੀ,’’ ਲੈ ਦੱਸ...ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ..
ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ’ ਰੋਜ
ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ..’’
,, ਡਾਕਟਰ,’’ ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਰੋਂ ਮੁਠੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ
ਚ’ ਮਾਰਾ ....ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਉਗਾ ?
,,
ਸ਼ਰਾਬੀ,’’ ਨਾ ਜੀ...ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚ’ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ’’
,,
ਡਾਕਟਰ,’’ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਇੱਟ ਬਣਾ ਕੇ , ਪੰਜਵੀ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ
ਸਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਾ.....ਫੇਰ ?
,,
ਸ਼ਰਾਬੀ ਚੁਪ......
,,
,, ,,
ਡਾਕਟਰ,’’ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੰਜਰਾ.......ਫਰਕ * ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਆ !!!!
 
Top