ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ MundE

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ MundE ਬਸ ਦਸਵੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ

ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਬੜੀ DaarU ਪੀਤੀ ਆ

ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ DC ਪੜ ਕੇ

ਆ ਗਏ AustraliA ਜ਼ਹਾਜ਼ ਚੜ ਕੇ

ਮੈਲਬੋਰਨ Taxi ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ

ਸੜਕਾਂ ਤੇ DollaR ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ

ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਲੁੱਟਦੇ ਆ WeekenD ਨੂੰ

ਤਾਂਵੀ DiL ਚੰਦਰਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ

ਖੁੱਲਾ JattA ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਨੂੰ

ਤਾਂਵੀ ਚਿੱਤ ਕਾਹਲਾ ਪਵੇ DesH ਜਾਣ ਨੂੰ

ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾਵਾਬ SaaB ਨੂੰ

ਵੱਟੋ ਵੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ PunJaB ਨੂੰ

ਚੰਗੀ JoB ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਗੇ ਫਿੱਟ ਬਈ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋਜੂ SeT ਬਈ

ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਫੇਰ Yaari ਜੱਟ ਨੇ

ਲੈਣੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ Ferrari ਜੱਟ ਨੇ

ਬਾਪੂ ਦੀ Vi ਮੁੱਛ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ

IndiA ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ

ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ChangE ਸੀਨ ਜੱਟ ਨੇ

ਜਦੋਂ ਲੈਲੀ ਨਾਲ ਲਗਵੀ ਜ਼ਮੀਨ JatT ਨੇ

BappU ਘੁੰਮੂ ਲਾ ਕੇ ਬਕਸੂਆ ਜੇਬ ਨੂੰ

"Gippi" ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ "ਜਗਦੇਵ" ਨੂੰ

ਆਖਦੇ ਸ਼ਰੀਕ MundA ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ

ਬਈ ੨ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ PR ਨੂੰ

ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ Vekhi ਫੇਰ ਵਰਦਾ

PinD ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਗਾ ਪਰਾਰ ਨੂੰ

ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਫੇਰ мαђαℓ ਜੱਟ ਦੀ

ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਗੈਰਜ ਵੀ ਪਾਉਣਾ CAR ਨੂੰ
__________________
 
Top