Ccd ਦੀ ਕੌਫੀ ਤੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
CCD ਦੀ ਕੌਫੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਡੋਲੂ ਚੱਕ ਕੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ__

ਹੁਣ F T.V ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ Follow ਕਰੇ, ਫਿੱਟ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਦੀ ਸੀ__:D
 
Top