ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੀਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁੱਣ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿੰਪੀ ਗੈਰ
ਲ਼ੇਖਕ ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ(ਗੈਰੀ)
 
Top