ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ

BaBBu

Prime VIP
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ

ਇਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਉਡਿਆ ਭੌਰ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚੋਂ
ਕੂਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡੇਰਾ
ਤੂੰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਮੈਂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ ਵਿਹਾਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ

ਹਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ
ਆ ਆ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ,
ਜਾਂ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰਕੇ
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ
ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ
ਠਗਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ

ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ
ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਭ ਵੰਞਾਇਆ
ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੇਵੇਂ
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਇਆ
ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
ਤੇਰਾ ਨੇ ਘੁਟ ਭਰਦੇ
ਝਾਤੀ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ

ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ
ਬੁਝ ਗਈ ਜੋਤ ਜਾਂ ਜਗਦੀ ਜਗਦੀ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਦੇ
'ਨੂਰਪੁਰੀ' ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਕੇ
ਦੀਵੇ ਵਾਂਗਰ ਬੁਝ ਗਿਓਂ ਜਗਕੇ
ਡੁਬ ਗਿਓਂ ਲਗਕੇ ਪਾਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
ਸਜਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ
 
Top