ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਸ਼ਨਾ ।

BaBBu

Prime VIP
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿਰਾ ਪਤਾ ।
ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਝਟ ਜਰਦ ਪੈ ਗਿਆ ।

ਤਨਹਾ ਭਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਵਰਕਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ।

ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵਾਂਗਰਾਂ,
ਮੈਂ ਗਰਦ ਵਾਂਗ ਦੂਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਗਿਆ।

ਮੇਰੇ ਬਦਨ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਖ਼ੂਨ ਵਾਂਗ ਜੋ,
ਅਜ ਓਹੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ।

ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਂ,
ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ।

ਕੰਡਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ,
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕ ਹੀ ਕੰਡਾ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ।

ਔੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਰਛ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹੈ,
ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਖਾ 'ਚ ਸੜ ਗਿਆ।
 
Top