ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਸ਼ਨਾ

BaBBu

Prime VIP
ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਸ਼ਨਾ ।
ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਮੈਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਉਡਾਈ ਫਿਰੇ ਹਵਾ,
ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਖ਼ਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਖ਼ਲਾ ।

ਪੈਛੜ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ,
ਚੁਪ ਚਾਪ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ।

ਏਦਾਂ ਹੈ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਸਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ,
ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਹਾਦਸਾ ਖੜ੍ਹਾ।

ਕਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ,
ਉਹ ਡੁਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਡੁਬ ਗਿਆ।
 
Top