ਦੂਰ

Tejjot

Elite
ਹੋ ਗਈ ਏ ਦੂਰ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਨੇੜੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਆਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ @ਤੇਜੀ
 
Top