ਜਾਨ

Tejjot

Elite
ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਾਇਜ ਸੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਏ
ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇਜੀ ਤੂੰ,ਓਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏ
 
Top