ੲਿੰਪਰੈਸ਼ਨ

D_Bhullar

Bhullarz
ਕਲ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੋ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ Heart Attack
ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ…..
.
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ Impression .??????????.
.
.
.
ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ,,,
Hey brother give me ਕਾਲਾ ਲੂਣ
 
Top