ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਰਦਾਰ ਜੀ

Well-known member
ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ...

ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗੁਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ

Gill
 
Top