ਰੁੱਤ ਹੋ ਗਈ..

ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਲਾਡੀ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ '''
 
Top