ਤੂੰ ਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰ

~Guri_Gholia~

ਤੂੰ ਟੋਲਣ
‎ਤਜ਼ਰਬੇ‬# ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਖਾਈ ਏ
ਦੂਜੇ ਦੀ "ਗਲਤੀਅਾਂ" ਨੂੰ "ਬੇਨਕਾਬ" ਨਾ ਕਰ Waheguru ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰ

unknown writer
 
Top