ਹਰ ਬੰਦਾ

Dalwinder

웃♥유
ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ,

ਪਰ ਲਭਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬਾਉਣ ਵਾਲਾ
 
Top