ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਹਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ__
.

ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ_
 
Top