ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਅਾ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਅਾ ਤਾਂ ਬਸ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਦੀ ਏ__

ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ "Maa" ਮੇਰੀ ਜੋ Chunni ਪਾੜ ਕੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦੀ ਏ__♥
 
Top