ਔਖੇ ਵੇਲੇ....

rkorpal

Elite
ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕਰ,,
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ....ਰਿੱਕੀ
 
smiley32.gif
smiley32.gif
 
Top