ਔਖੇ ਵੇਲੇ....

rkorpal

Member
ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਆ ਕਰ,,
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ....ਰਿੱਕੀ
 
Top