ਇੱਕ ਲੋਰ ਜੀ ਉਹਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਲੋਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ__

ਸੁੰਨੀ ਹੋਗੀ Fb ਹੁਣ ਜਿਸਤੇ ਰੌਣਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ__
 
Top