ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ__,

ਖ਼ਵਾਬ ਨਾ ਉਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਥੋਂ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ__,


writer : Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top