ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਦੇਖ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਫਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋ__

Pind Saade ਜਿੰਦਗੀ ਨਈ ਕੱਟ ਹੋਣੀ ਤੈਥੋ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਤੋ__:/
 
Top