ਦਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ

ਦਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ

ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾ arrange marriage ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
GöLdie $idhu ਇਸ ਦਿਲ 💚 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਸੋਹਣੇ ਦਿਲ ❤️ 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਦਿਲ ❤ 2 Liners 0
ਦਿਲ 2 Liners 0
T ਦਿਲ ਚ 2 Liners 4
Similar threads

Top