ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ"ਬਤਾਂਊ"
.
.
.
.
ਜੇ ਤੇਰੀ-ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣਜੇ__
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਊ_
 
Top