ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ

#m@nn#

The He4rt H4ck3r
ਹੋਅਅਅ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ....ਹੋ ਹੋ ਹੋਅਅਅਅਅ............
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ..
ਖੱਟ ........ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਵੇ .......
.
.
.
ਨ੍ਹੇਰੇ ਚ' ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ...
ਬੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ..........:naar

ਨ੍ਹੇਰੇ ਚ' ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ...
ਬੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ..... :bhangra

ਨ੍ਹੇਰੇ ਚ' ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ...
ਬੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ..... :naar :bhangra :naar
 
Top