ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਣ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਦਾ__

ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋੲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਜੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ__♥
 
Top