ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
♥ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਕੇ,,,,

ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ....

ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ,,,,,

ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ.

Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top