ਜਖਮ ਤਾ ਉਸਨੇ ਦਿਲ

iTunestrack

Member
ਜਖਮ ਤਾ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੁਹਤ ਵੱਡਾ ਦਿਤਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਲਗੂਗਾ,
ਉਸਦੀ ਸੂਰਤ ਅਖਾ ਨੂ ਤਾ ਦਿਸਨੋ ਹਟ ਗਈ ਏ ਪਰ ਦਿਲੋ ਕਢਣ ਚ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲਗੂਗਾ..............:mdance
 
Top