ਹਸਣ

bhandohal

Well-known member
ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹ
ਰਿਹਾ ਨੀ ਜਾਂਦਾ,ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ
ਮਹਿਲਾ ਚ' ਰਹਿਣ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੇ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦਿਲਾਂ ਚ' ਵਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ

bye arry
 
Top