ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਂਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਂ ਰੱਬ ਬੇਈਮਾਂਨ

jobandhillon786

joban dhillon
ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਂਹ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਂ ਰੱਬ ਬੇਈਮਾਂਨ ਜਦੋ ਏਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾਂ ਏ,,,,,
ਤੇਰੇ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਏ..
 
Top