ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ

rkorpal

Elite
ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਓਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀ,
ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ.......rkorpal
 
Top