ਭਾਵੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰ

♥ ਬੇ- ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ,ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਭਾਵੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰ,__

ਕਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ,ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਨ ਤੋ ਤਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ♥ __∂αvηι∂єя
 
Top