ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੋ.....

aman1987

Aman Jatt
ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੋ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ...
ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜੋ ਇਹਸਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ....
ਮਿਲ ਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ...
ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਾ ਉਹ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਹਰ ਬਾਤ ਨੂੰ
ਸਮਝੇ ......
 
Top