ਇਹਸਾਸ (bahut wadiya likhiya)

Royal Singh

Prime VIP
ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੋ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ...
ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜੋ ਇਹਸਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ....
ਮਿਲ ਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ...
ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਾ ਉਹ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਹਰ ਬਾਤ ਨੂੰ
ਸਮਝੇ ..!!!!
 
Top