ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਸੀ

gurpreetpunjabishayar

dil apna punabi
ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ

ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਸੀ
ਕਦੇ ਯਾਰਾ ਯਾਰ ਮੋਜ ਮਸਤੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਇਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ
ਕਦੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਕਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਕੈਡਕਟਰ ਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਹਿ ਬੁੱਲਟ ਗੇੜੀ ਲਾਉਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ ਯਾਰੋ ਸਾਰੇ
ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਦੇ ਵੈਲੀ ਯਾਰ ਆਣਖੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ
 
Top