pyaar

mannchahal

Mann (pb9h)
ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ....
ਲਖ ਸੋਹਣੀਆ ਜੱਗ ਉਤੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ....
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ....
ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ...
ਨਾ ਸੁਣਕੇ ਸਾਥੋ ਜੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ...
ਤੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਜਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ...
Mann ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਕਹੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਏਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ...
ਨਾ ਸੁਣਕੇ ਸਾਥੋ ਜੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ...


kaim aa g
 
Top