new n-series fones n-92 and n-71

Some1

Focusing on ________
saaleyon nokia aaleyon n95 taan niklan daoooo >haha >haha

n97 wi layata >haha >haha >haha

pgal hoge ne nokia aale >haha


:an
 
Top