ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ Chandigarh ਗੇੜਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ Chandigarh ਗੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ Willy
ਸਾਡਾ ਰੇਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ__

ਰੋਜ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤੜਕੇ, ਤੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ__:/
 
Top