ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਛੁਪਦੀ ਨਈਂ।
ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ।

ਲ਼ੁਕਦਾ ਨਈਂ ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ ਯਤਨ ਲੱਖ।
ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਚ ਰਲਦਾ।

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੱਗੇ ਜਾਂਵਦੇ ਨੇਂ।
ਸਭ ਥਾਈਂ ਜਾਦੂ ਨਈਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ।
ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲਦਾ।

ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਰੇ।
ਆਪ ਸਿਰ ਝੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਨਾਂ।

ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ।
ਧੀਰਜ ਨਾਂ ਛੱਡੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾਂ।

ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ।
ਦੇਦੀਏ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰ ਧਰਮ ਗਵਾਈਏ ਨਾਂ।

ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ।
ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾਈਏ ਨਾਂ।
 
Top